Produkter for rutineanalyser - forskning - hurtigtester 

Autoimmunitet: 

Med produkter for diagnostisering av autoimmune sykdommer ved hjelp av ELISA - RIA- DOT- Immunfluorescens - hurtigtester - kontroller og automatisering.

Blodbank:

Produkter for serologisk og genomisk typing av blodlegemer- kontroller - celler - automatisering.

Genomiske analyser:

Produkter for genotyping innen transfusjon - transplantasjon - mikrobiologi - PCR - automatisering.

Molekylærbiologi:

Produkter for genomisk typing av sykdomsfremkallende patogener - bakterier - virus - parasitter - sopp - automatisering og paneler.

Mikrobiologi:

Produkter for påvisning av sykdomsfremkallende patogener - Elisa - PCR - hurtigtester - automatisering.

Hurtigtester:
Produkter for bruk ved legekontor, akuttsenter og sykehus; Analyser innenfor gastro - graviditet - infeksjoner - diabetes - urinveier  mm. Matriale som fæces, urin, fullblod, plasma, spinalvæske.

Kontroller:

3 parts kontroller for klinisk kjemi, instrumenter, mikrobiologi, autoimmunitet og kvalitetsirkel for klinisk kjemiske laboratorier.

Ecotox-mm:

Produkter for påvisning av miljøskadelige stoffer i vann og på land, samt i mat og for.