Personvernregler

Som en følge av nytt regelverk, har vi opprettet et vern av deres personalia.

Personvernerklæring for DiuVita Diagnostics AS


Behandlingsansvarlig:
Bente Hemsborg Skar er på vegne av DiuVita Diagnostics AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
Personopplysninger som lagres:
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, jobbadresse, telefonnummer og e-postadresse.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
Vi benytter kjøpshistorikk til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.
Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med ditt kjøp.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere.
1. Eks Airsped som er vår speditør eller en produsent / leverandør om det er nødvendig i forhold til produktsupport eller service / besøk.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.


Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Personvernombud
Vårt personvernombud Bente H Skar påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:

post@diuvita.no
DiuVita Diagnostics AS

Postboks 4499 Nydalen

0403 Oslo

Dersom du ikke ønsker oppdateringer og nyhetsbrev i forbindelse med produkter som er relevante for driften og utviklingen av faget videre, vennligst gi en kort beskjed ved å klikke her