Produkter for rutineanalyser - forskning - hurtigtester.

Ta kontakt med oss

Våre produkter

Autoimmunitet

Med produkter for diagnostisering av autoimmune sykdommer ved hjelp av ELISA - RIA- DOT- Immunfluorescens - hurtigtester - kontroller og automatisering.

Blodbank

Produkter for serologisk og genomisk typing av blodlegemer- kontroller - celler - automatisering.

Genomisk analyser

Produkter for genotyping innen transfusjon - transplantasjon - mikrobiologi - PCR - automatisering.

Molekylærbiologi

Produkter for genomisk typing av sykdomsfremkallende patogener - bakterier - virus - parasitter - sopp - automatisering og paneler.

Mikrobiologi

Produkter for påvisning av sykdomsfremkallende patogener - Elisa - PCR - hurtigtester - automatisering.

Hurtigtester

Produkter for bruk ved legekontor, akuttsenter og sykehus; Analyser innenfor gastro - graviditet - infeksjoner - diabetes - urinveier mm. Matriale som fæces, urin, fullblod, plasma, spinalvæske.

Kontroller

3 parts kontroller for klinisk kjemi, instrumenter, mikrobiologi, autoimmunitet og kvalitetsirkel for klinisk kjemiske laboratorier.

Ecotox-mm

Produkter for påvisning av miljøskadelige stoffer i vann og på land, samt i mat og for.

Klinisk kjemiske analyser

Mer informasjon kommer

Endokrinologiske analyser

Mer informasjon kommer

Våre leverandører

Inno-Train

Genomisk typing av RBC - HPA - HLA.
Instrumenter som automatiserer prosessen: BEX12- PiU1 - FluoVista - FluoQube
Inno-Train benytter seg av en PCR og «endepunkts fluorescentavlesning».

Lorner

Blodbankreagenser for manuell teknikk og validert for automasjon.

Immucor

Genomisk typing av HLA på Luminex - NGS / Mira Fora-next generation sequencing - kSORT

Medipan

Leverer høy kvalitet på reagenser - RIA / ELISA på analyser for diabetes og thyroidea.
Aklides - helautomatisert mikroskop med software for avlesning av IFA og DNA cell-damage.

Generic Assays

Elisatester for autoimmune analyser og mikrobiologi. Instrument for analysering av autoimmune tester.
IFA slides.

Immunolab

Leverer Elisatester for matvareintoleranse, allergi, miljø - og foranalyser.

Astraformedic

Kontrollmatriale for autoimmune analyser. Elisatester for mikrobiologi og IFA for autoimmunitet.

Oncimmune

Produserer biomarkører for tidlig påvisning av lunge- og levercancer.

Immundiagnostik

Elisatester og hurtigtester for klinisk kjemi, gastroanalyser og forskning.

Teco Medical

Tester for miljøvern og økologi. Spesialist på tester for endokrinologianalyser målt på fisk.

DIAsource

RIA og ELISA tester for endokrinologiske analyser, vitaminanalyser, klinisk kjemi analyser.

Pathonostics

Multiplex kit, real time PCR for mikrobiologiske analyser.

Pathofinder

25 smartfinder - PCR tester for mikrobiologiske analyser.

Immunostep

Reagenser for flowcytometri.

Stressmarq

Markører, reagenser og antistoffer for forskning.

Biovendor

Antistoffer og Elisakit for klinisk kjemiske analyser og forskning.

Ny leverandør i Norge av utstyr for saliva / spytt prøvetaking. Mange spesialprodukter for nyfødte, dyr, barn mm. 


http://www.4saliva.com

Orgentec

Helautomatisk instrument for autoimmune og mikrobiologiske analyser. Elisatester for autoimmunitet og mikrobiologi.
Allegria instrument.

Alfa Scientific

Hurtigtester for medikamenter, urin og saliva.

Ring oss nå: +47 901 55 591

Hjemmeside opprettet av